Po instalacji systemu Linux, w naszym przykładzie będzie to Linux Ubuntu, proces aktualizacji przebiega bez żadnych błędów. W momencie instalacji nowych kerneli po niedługim czasie może zabraknąć miejsca na partycji /boot co zaowocuje pojawieniem się błędu i komunikatem o zbyt małej ilości miejsca na partycji /boot. W takiej sytuacji nie będzie można pobrać aktualizacji dla systemu.
Aby rozwiązać ten problem należy skorzystać z terminala i ręcznie usunąć wszystkie kernele oprócz aktualnie używanego.

Wciśnij

ctr+alt+T

aby otworzyć terminal. Aby sprawdzić ile kerneli mamy na partycji /boot wpisz

dpkg -l |grep linux-image

W celu usunięcia nieużywanych kerneli wpisz

sudo apt-get remove --purge $(dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d')

Skoro jesteśmy już po czyszczeniu partycji /boot, przeprowadźmy aktualizację systemu i pakietów. Wpisz

sudo apt-get update

Podaj hasło administratora (nie widać wpisywanych znaków), następnie wpisz

sudo apt-get install

Skoro już mamy zainstalowane aktualizacje, posprzątajmy.

sudo apt-get autoclean
sudo apt-get clean

Aby usunąć pakiety zależności, które są nieużywane wpisz

sudo apt-get autoremove