Nota prawna

Strona securesite-blog.pl podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie zawartości wyżej wymienionej strony jest zabronione.

Informacje jakie znajdują się na stronie securesite-blog.pl mają charakter informacyjny oraz edukacyjny. Autor (administrator) serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie niezgodnie z prawem.

Jakakolwiek oferta umieszczona w serwisie securesite-blog.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 66) i ma jedynie charakter informacyjny.

 

Informacje prawne

art. 269b § 1a kk
Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto działa wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej przed popełnieniem przestępstwa wymienionego w tym przepisie albo opracowania metody takiego zabezpieczenia.

art. 269c kk
Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 267 § 2 lub art. 269a, kto działa wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej albo opracowania metody takiego zabezpieczenia i niezwłocznie powiadomił dysponenta tego systemu lub sieci o ujawnionych zagrożeniach, a jego działanie nie naruszyło interesu publicznego lub prywatnego i nie wyrządziło szkody.